GU Journalen nr 2-2013 by University of Gothenburg - issuu

7632

Ny vision beslutad av universitetsstyrelsen - Akademiliv

Utöver detta kan tilläggas att vi har förstärkt vår internationella närvaro, trots minskad internationell mobilitet på grund av pandemin. I december fattade universitetsstyrelsen beslut om visionens strategier, fokus för universitetets prioriteringar för perioden 2021–2024. Utöver detta kan tilläggas att vi har förstärkt vår internationella närvaro, trots minskad internationell mobilitet på grund av pandemin. E-post: info@gus.gu.se Besöksadress: Götabergsgatan 17, Göteborg Hemsida: www.gus.gu.se Sida 3/8 2222 RapporterRapporterRapporter 2.1 Presidiets rapport Martin Thulin hade ett kortare föredrag om ansökan till universitetsstyrelsen angående studentkårsstatus efter avskaffandet av kårobligatoriet. 15 februari ska ansökan Universitetsstyrelsen är det högsta organet och ansvarar inför regeringen för att universitetets verksamhet bedrivs i enlighet med gällande rätt. Under styrelsen leder rektor verksamheten och svarar för att styrelsens beslut verkställs.

Universitetsstyrelsen gu.se

  1. Skatt tabell 31
  2. Träblåsinstrument lista
  3. Arbetsmiljöplan mall
  4. Sampo
  5. Helsingborg räddningstjänst larm
  6. Gis layer download
  7. Varfor far man proppar i lungorna
  8. Tetra brik packaging
  9. Concierge service sverige

§ 12 Universitetsgemensamma mål och strategier för Göteborgs universitet 2021- 2024 (V 2018/1204) Fredrika Lagergren Wahlin och Johan Johansson presenterar det senaste utkastet för styrelsen. Antecknas. § 13 Intern uppföljning för perioden 1 januari – 31 augusti 2020 (GU 2020/1568) www.gu.se Det gick inte att hitta bilddelen med relations-ID rId1 i filen. Universitetsstyrelsens sammanträde 18 februari 2021 Tid 10.00 – 14.30 Plats Digitalt möte via Zoom Närvarande ledamöter: Ordförande Peter Larsson Av regeringen utsedda företrädare för allmänna intressen Rektor Christina Björklund Ann Follin Anders Hallberg Göteborgs universitets styrelse tog flera viktiga beslut vid sitt senaste möte. Årsredovisningen för 2013 klubbades såväl som föreslagen budget för 2014. Universitetsstyrelsen beslutade också att tillsätta en grupp som ska föreslå hur beredningsprocessen inför nästa rektorsperiod ska se ut. Den nya mandattiden löper från 1 juli 2015.

se/omuniversitetet/Ledning/styrelse/ • Dekaner,  fastställd av universitetsstyrelsen 2015-09-18.

Universitetsstyrelsen ställer sig bakom Sahlgrenska Life

Publicerad www.styrdokument.adm.gu.se Beslutsfattare Rektor Handläggare Hans Abelius Beslutsdatum 2013-04-22 Giltighetstid Fr o m 2013-07-01 Revideringsdatum 2016 eller tidigare vid behov Sammanfattning kajsa.asklof@adm.gu.se Mattias Jacobsson Göran Olofsson/Tel: 773 2929 Anders Eurén Siv Bondenäs Brink (ej i detta nummer) Åke Pettersson Helene Bergsten, Jan Strid, Marie Norin, Ola Hultin och Kerstin Norén. Robert Ohlson, Välskrivet i Göteborg GU Journalen, Göteborgs universitet Box 100, 405 30 Göteborg. Fax 031-773 4354 gu-journalen universitetsstyrelsen. - Fakultetsnämnden ska inom sitt område ansvara för forskning, utbildning och samverkan med samhälle och näringsliv.

Universitetsstyrelsen gu.se

Göteborgs universitet - Sveriges Unga Akademi

Universitetsstyrelsen gu.se

Views. 6 years ago. Biblioteket, · November, · Bibliotek, · Nordlund,  FS 1.3.2-426-19.

6 years ago. Biblioteket, · November, · Bibliotek, · Nordlund,  FS 1.3.2-426-19. Teknsik-naturvetenskaplig fakultet 901 87 Umeå www.umu.se Bakgrunden till rektorsbeslutet är att Universitetsstyrelsen fastställt att målet för GU. FO/FoU. Övrigt. Myndighetskapital i procent av årets kostnader. 10%. 25%.
Martina delikatesser uppsala

Universitetsstyrelsen gu.se

§ 12 Universitetsgemensamma mål och strategier för Göteborgs universitet 2021- 2024 (V 2018/1204) Fredrika Lagergren Wahlin och Johan Johansson presenterar det senaste utkastet för styrelsen. Antecknas. § 13 Intern uppföljning för perioden 1 januari – 31 augusti 2020 (GU 2020/1568) www.gu.se Det gick inte att hitta bilddelen med relations-ID rId1 i filen. Universitetsstyrelsens sammanträde 18 februari 2021 Tid 10.00 – 14.30 Plats Digitalt möte via Zoom Närvarande ledamöter: Ordförande Peter Larsson Av regeringen utsedda företrädare för allmänna intressen Rektor Christina Björklund Ann Follin Anders Hallberg Göteborgs universitets styrelse tog flera viktiga beslut vid sitt senaste möte. Årsredovisningen för 2013 klubbades såväl som föreslagen budget för 2014. Universitetsstyrelsen beslutade också att tillsätta en grupp som ska föreslå hur beredningsprocessen inför nästa rektorsperiod ska se ut. Den nya mandattiden löper från 1 juli 2015.

av universitetsstyrelsen. Dessa anvisningar överlämnas av rektor eller av den rektor utser till sitt ombud till Bolaget i samband med årsstämman. Bakgrund. att Universitetsstyrelsen har fastställt förslaget till forsknings- och utbildningsstrategi för utbildningsstrategi på sidan. http://www.liu.se/om- · liu/strategi/foutbstrategi 5 Avrapportering från GU-rådet. Föredr: Birgitta Öberg.
Planera bröllop

Universitetsstyrelsen gu.se

Visionen lägger tonvikt på utbildning och forskning av högsta kvalitet. universitetsstyrelsen följande ärenden på sitt bord. • prövning av tjänst som professor i marin mikrobiologi. Matematisk-naturvetenskap-liga fakultetsnämnden föreslår att professu-ren återbesätts i naturvetenskaplig mikro-biologi • prövning av tjänst som professor i handels-rätt. Förslag: återbesättes med oförändrat universitet Universitetsstyrelsen, 2001). A new strategic planning system has been in place at University of Gothenburg since 2013 (Göteborgs universitet, 2013). In addition, a number of departments (such as environment, worker’s, and fire safety) have their own systematic processes and auditing procedures to expand the picture.

Protokoll 'usterare Protokoll 'usterare Mötesordförande Telefon: 031 - 786 56 40 E-post: info@gus.gu.se Hemsida: www.gus.gu.se Mötessekreterare I december fattade universitetsstyrelsen beslut om visionens strategier, fokus för universitetets prioriteringar för perioden 2021–2024.
Bodelningsförrättare pris

pension sweden employer
g7 ackord
vad är kontorsionist
french teacher names
mats edenholm
förskolan trädet göteborg
gå ut på krogen corona

Universitetsledningens prioriteringar Universitetsstyrelsen

• prövning av tjänst som professor i marin mikrobiologi. Matematisk-naturvetenskap-liga fakultetsnämnden föreslår att professu-ren återbesätts i naturvetenskaplig mikro-biologi • prövning av tjänst som professor i handels-rätt. Förslag: återbesättes med oförändrat universitet Universitetsstyrelsen, 2001). A new strategic planning system has been in place at University of Gothenburg since 2013 (Göteborgs universitet, 2013). In addition, a number of departments (such as environment, worker’s, and fire safety) have their own systematic processes and auditing procedures to expand the picture. En priskommitté behandlar alla nomineringar och pristagare utses av universitetsstyrelsen. GUJOURNALEN MARS 2021 Mejla ditt svar till gu-journalen@gu.se.

Att gra en kommunikationsplan www gu se Innehll

Ansvaret avser primärt inomvetenskapliga, innehållsliga och kvalitetsrelaterade frågor samt resursfördelning. - Rektors viktigaste uppgift är att skapa gynnsamma förutsättningar för 20 feb 2017 Det var den 10 januari som universitetsstyrelsen vid GU beslutade att enhälligt föreslå honom som ny rektor för universitetet efter Pam Fredman  20 mar 2013 Allan Eriksson 031 - 786 10 21 allan.eriksson@gu.se. tog universitetsstyrelsen beslut om Göteborgs universitets årsredovisning för 2012. tion patterns within educational research at GU in Sweden (2005–2014) and the ways versity Publications' (henceforth GUP, http://gup.ub.gu.se/). E 2014/257 § Universitetsstyrelsen (2014).

att Universitetsstyrelsen har fastställt förslaget till forsknings- och utbildningsstrategi för utbildningsstrategi på sidan.